Pokyny pre návštevníkov

POZOR!

V areáli sa pohybujú ťažké pracovné stroje, dostihové kone alebo kone iných majiteľov. Kôň je od prírody plaché zviera a môže sa pri nesprávnom zaobchádzaní splašiť. Preto je nutné dodržiavať nasledovné podmienky:

 • V celom areáli je prísny zákaz behania, skákania, kričania alebo inak plašenia koní.
 • Pohybovať sa môže iba v určených priestoroch (šatňa, stajňa, dráha, sociálne zariadenie alebo jazdiareň)
 • Cudzie kone bez súhlasu majiteľa nehladkať a nekŕmiť, nevstupovať do priestoru výbehu.
 • Po príchode do areálu sa dostaviť čo najrýchlejšie k cvičiteľke cez vstupné komunikácie (nie cez trávnaté upravované plochy alebo rôznymi skratkami cez plot)
 • Byť slušný a vždy sa pozdraviť
 • Pred vstupom na dráhu alebo jazdiareň sa treba presvedčiť, či práve nevbieham koňovi rovno pod nohy
 • Dodržiavať pokyny cvičiteľky
 • Kone svojvoľne nekŕmiť a nevyvádzať zo stajne
 • Upratať  si po Vami vedenom koni ak sa vyšpiní na pevné komunikácie alebo v sprchovacom boxe
 • Prilba na jazdenie je automaticky povinná
 • Jazdec na koni sa riadi pokynmi cvičiteľa

Doporučujeme sa dať zaočkovať proti tetanu.

Doporučujeme sa poistiť proti úrazu.

Deti a mládež do 18 rokov nemôže jazdiť bez písomného súhlasu rodičov, ktorý povoľuje dieťaťu jazdu na koni na vlastnú zodpovednosť. Súhlas sa dáva pri objednávaní si hodiny cez rezervačný systém. 

V prípade individuálnej hodiny za dieťa hodinu objednáva zákonný zástupca. 

 

Jazdecká hodina trvá dohromady 60 min.

 • Môžu nastať tieto prípady:
  • V prípade že je kôň ešte v stajni, tak cca 20 min zaberie výuka jeho očistenia a nastrojenie a 40 min. výuka jazdenia. Žiak si koňa pripravuje sám s pomocou trénera.
  • V prípade, že ide o prestupnú hodinu u koňa, jazdec jazdí na koni 60 min. (Ak mal kôň už hodinu predtým a ešte ďalšiu bude mať)
  • V prípade, že ide o poslednú hodinu koníka, tak je jazdec 45 min. na koni a cca 15 min. zaberie jeho očistenie a odstrojenie 

Vstup do areálu: 

 V prípade, že je bránka do hospodárskeho dvora zamknutá a nevlastníte klúč (členovia, majitelia), volajte na 0917066238 (Morávková)  alebo 0903797740 (Velek), 0911713289 (Vrátnik)

 

Poplatky za jazdenie sa môžu uhrádzať aj elektronicky. (To neplatí v prípade individuálnej hodiny)

Banka: VUB a.s.

Číslo účtu: SK5902000000002794165753/0200

SWIFT kód: SUBASKBX

IBAN: SK5902000000002794165753 

Za pochopenie ďakujeme