Výukové videá pre žiakov

1. Ako si koňa uviazať a vyčistiť

   Na rozdiel od videa však z dôvodu bezpečnosti sa človek za zadkom koňa nemá pohybovať. 

   Instruktážní video: ČIŠTĚNÍ - YouTube

 

2. Postup sedlania a uzdenia

 VIDEO PRŮVODCE sedlání a uzdění koně s Elyškou Kynclovou - YouTube

 Problematika špatného sedlání v jezdectví - YouTube 

 

3.  Čo sa žiak učí na hodinách

 Výcvik jezdce 1 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=KOBzx7zdU5M 

https://www.youtube.com/watch?v=0YJym7Qdi-g