Preteky

Naši zverenci sa pravidelne zúčastňujú rôznych jazdeckých súťaží. Tu nájdete zachytené niektoré z nich.

Náš klub raz do roka pripravuje pre svojich žiakov a pozvaných hostí klubové preteky. Jazdci tak majú možnosť odmerať si navzájom svoje sily a zúročiť nadobudnuté schopnosti.
Trávnatý netradičný povrch preveril naše koníky. Blahoželám Montymu a jeho jazdkyne k peknému umiestneniu sa.
Skutočne úchvatný areal v ktorom sa pravidelne konajú preteky na tých najvyšších úrovniach.
Veľký areál, ktorý spĺňa všetko, čo jazdec a kôň potrebuje. My sme sa zúčastnili skokového preteku, ktorý sa koná 1x do roka. Tento deň sa našim koníkom a jazdcom veľmi darilo a každý si odnášal stužky a aj finančné odmeny.
Počas jesene a zimy sa koná na Ranči Ouzkých niekoľko tréningových pretekov. Sú výborné pre začínajúcich pretekárov, ktorí ešte neochutnali skutočné preteky. Tu majú jazdci možnosť za pomoci svojho trénera si svoje chyby aj poopravovať a zároveň sa porovnať s konkurenciou.
Poľný mlyn, ako tento areál volajú, usporadúva počas celej sezóny radu zaujímavých pretekov. Niektorých sme sa aj sami s menšími či väčšími úspechmi zúčastnili.
Zimná Liga sú hneď prvé ešte zimné preteky, ktoré sa konajú na Ippico-Dunaj. Veľakrát je ešte jazdiareň pod snehom a preteky aj opracovanie koní sa koná v hale, čo je veľmi časovo náročné. Nakoľko tento areál sa nachádza hneď vedľa nášho, sme ich pravidelnými účastníkmi.