Ranč Ouzkých

Naši žiaci a koníky sa na týchto pretekoch veľa naučili a dokonca aj povyhrávali zopár stužiek a aj hlavnú cenu v Z-ku.