Kontaktné údaje

Adresa spoločnosti

Občianske združenie Do sedla

Žltá 7

851 07 Bratislava

 

Adresa jazdeckej školy

Starohájska 29

Areál Dostihového závodiska v Petržalke

852 69

 

Identifikačné údaje

Predseda: Andrea Morávková

IČO: 42180589

DIČ 2023106954

 

Banka: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: SK8111000000002947045577/1100

 

Banka: VUB a.s.

Číslo účtu: SK5902000000002794165753/0200

SWIFT kód: SUBASKBX

IBAN: SK5902000000002794165753

 

Kontakty

tel: (0)917 066 238

e-mail: andrea.marochnicova@hotmail.com

www.dosedla.sk

Dosedla na Facebooku

 

Register farmy: 138377