Kontaktné údaje

Adresa spoločnosti

Občianske združenie Do sedla

Wolkrova 43

851 01 Bratislava

 

Adresa jazdeckej školy

Starohájska 29

Areál Dostihového závodiska v Petržalke

852 69

 

Identifikačné údaje

Predseda: Andrea Morávková

IČO: 42180589

DIČ 2023106954

Číslo účtu: SK5902000000002794165753/0200

Banka: VUB a.s.

SWIFT kód: SUBASKBX

IBAN:SK5902000000002794165753

Kontakty

tel: (0)917 066 238

e-mail: andrea.marochnicova@hotmail.com

www.dosedla.sk

Dosedla na Facebooku

 

Register farmy: 138377