Objednajte sa

Jazdeckú hodinu si môžete objednať prostredníctvom on-line rezervačného systému TU.

 

Jazdenie sa odporúča u detí od ich 7 rokov, nakoľko sú v tomto veku už schopné samostatne vykonávať pokyny trénera a viesť koňa v kroku.  

V prípade detí prosím za ich menom uveddte aj ich vek. (Karin Janickova 7r.)

V pprípade dospelej osoby alebo výškovo a váhovo zodpovedajúcej dospelej osoby uveďte za menom skratku Dos. (Karin Janickova Dos)

Najprv sa treba zaregistrovať, počkať na kód a následne už môžete systém ľubovoľne používať. Tiež si treba preštudovať bezpečnostné pravidlá, ktoré treba potvrdiť.

Výhody používania systému

 • stály prehľad o svojich odjazdených a objednaných hodinách,
 • možnosť objednania si jazdenia počas 24 hodín,
 • prehľad o obsadenosti koní,
 • možnosť zrušenia hodiny bez udania dôvodu, (maximálne však 6 hodín pred jazdou).
 • stáva sa, že klienti zmenia svoje plány a hodinu si na poslednú chvíľu odhlásia, a tým sa uvolnia pre ďalšieo klienta,

Ak Vás už systém nepustí zrušiť objednávku, môžete nás kontaktovať prostredníctvom telefónu alebo SMS (0917066238). V tomto prípade však už ide o ospravedlnenie a je na našom zvážení, či je postačujúce na zrušenie hodiny. 

Neospravedlnená hodina sa považuje za odjazdenú a teda aj spoplatnenú!!!

 

Deti vzhľadom na ich fyzické dispozície dostávajú prioritne na jazdenie menšie koníky. 

Dospelé osoby dostávajú vyššie kone. 

Poradové číslo koní určuje len množstvo koní, ktoré budú v ten deň na danej hodine. Neurčujú konkrétneho koňa. Kone zadeľuje cvičiteľ podľa ich zdravotného stavu, množstva práce ktorú môžu vykonávať, aby bol zachovaný ich welfare a v prípade, že už jazdca poznáme, snažíme sa mu zadeliť koňa, ktorý mu vyhovuje. Je však dôležité striedať rôzne typy aj veľkosti koní, nakoľko to zvyšuje jazdcovu zručnosť.

Kone sa na hodine môžu vymeniť iba z dôvodu váhového alebo výškového či pri náhlom zranení koňa. Výmenu určí cvičiteľ. Žiak nemá právo meniť si svojvoľne koňa z dôvodu, že niekrorého preferuje viac, alebo sa mu viac páči alebo si myslí, že ho viac počúva alebo má iba strach aj keď kôň nič neurobil. Žiakovi je naopak odporúčané kone striedať, aby sa naučil zvládať aj pomaly reagujúceho koňa, či naopak koňa doprednejšieho. Preto prosím rodičov hlavne detí, aby to dieťaťu vysvetlili. 

Všetky naše kone sú vhodné aj pre začiatočníkov. Nie sú zlomyselné. Pri srpávnom zaobchádzaní a dávaní pomôcok kone vždy poslúchnu, nakoľko sú riadne prijazdené. Prirodzenou vlastnosťou koní je aj plachosť  (nečakané zvuky, poletujúce predmety, prudké pohyby). Reagujú tiež aj na zlé alebo nesprávne zaobchádzanie od žiaka. Preto jedného žiaka akoby poslúchal na slovo a druhý má základné problémy.) 

Sme jazdecká škola, ktorá sa o svoje kone stará veľmi zodpovedne a berieme ich, ako svojich partnerov a športovcov.  Staráme sa o ich walfare, aby vydržali po zdravotnej aj psychickej stránke čo najiviac šťastné. Taktiež sú pravidelne profesionálne prejazďované a učené skokovej alebo drezúrnej práci. Jazdcov učíme ako používať pomôcky čo najjemnejšie, že nezastavuje sa trhnutím oťaží a nezrýchľuje sa kopancom do brucha. Taktiež pokiaľ žiak nemá dostatočnú rovnováhu, aby koňovi nepadal pri kluse do chrbta celou svojou váhou, tak pracujeme stále na jej zlepšení a nejdeme hneď cválať, ako sa to zvykne robiť v iných JŠ, kde im na výuke správnej jemnej a postuplnej korektnej práci jazdca a zdraví koní absolútne nezáleží.  

Naše kone sa pravidelne zúčastňujú aj rôznych pretekov. Nejde teda len o školné kone, ktoré iné JŠ používajú len ako prostriedok na dosiahnutie zisku a je im jedno, či koník pracuje (hlavne počas víkendov) aj 8h denne a či im neskúsený jazdec spôsobuje ustavičnú bolesť svojou neodbornosťou.

 

Ak máte záujem o individuálny prístup a čas, ktorý sa prispôsobí Vašim časovým možnostiam, máme k dispozícii niekoľko špeciálnych trénerov, ktorým sa Vám vedia časovo prispôsobiť. V takomto prípade ide o individuálnu hodinu. 

Individuálna hodina s trénerom v termíne, ktorý si sami dohodnete:                                                                                           20€

Jazdí sa celoročne aj počas zimných mesiacov, aj za zlého počasia! V prípade veľmi nepriaznivého počasia sú hodiny zrušené a systém na to jazdca upozorní. Ak si nie ste istý, či sa jazdí alebo nie, je dobré sa informovať na tel. čísle 0917 066238. Nakoľko ide o vonkajšie jazdenie, treba sa náležite podľa počasia obliecť.

 • PO- PI od 15:00 do 18:00 (verejnosť)
 • SO od 8:00 do 12:00 (verejnosť)

 

 • NE od 8:00 do 12:00 -  vyhradené dva kone pre samostatných jazdcov bez trénera!

 

DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

Jazdecká hodina trvá dohromady 60 min.

 • Môžu nastať tieto prípady:
  • V prípade že je kôň ešte v stajni, tak 20 min zaberie výuka jeho očistenia a nastrojenia a 40 min. výuka jazdenia. Skúsený žiak si koňa môže pripraviť sám ešte pred hodinou.
  • V prípade, že ide o prestupnú hodinu jazdec jazdí na koni 60 min. (Ak mal kôň už hodinu predtým a ešte ďalšiu bude mať)
  • V prípade, že ide o poslednú hodinu koníka, tak je jazdec 45 min. na koni a 15 min. zaberie jeho očistenie a odstrojenie
 • Pri výcviku je prítomná hlavná cvičiteľka a niekoľko asistentov, ktorí vypomáhajú hlavne so začiatočníkmi a deťmi, ktorí ešte nie sú samostatní.
 • Nejde o individuálne hodiny. V prípade väčšieho počtu slabších jazdcov či detí, kde sa nedá zabezpečiť ku každému žiakovi vlastného cvičiteľa, sa hodina vzhľadom na bezpečnosť prispôsobuje slabším žiakom.
 •  Prilby sú povinné. Ak prilbu nevlastníte, môžete si požičať našu. Bezpečnostná vesta je odporúčaná. Požičiavame ju iba na vyžiadanie. 

Jazdecká škola je zameraná hlavne na výuku základov jazdenia rekreačných jazdcov. Ak má žiak vyššie ambície, je vhodné si dohodnúť individuálne tréningy, kde má žiak toho istého licencovaného trénera a preto môže robiť aj väčšie jazdecké pokroky. Nie je odkázaný na rezervačný systém. Dohaduje si termín priamo s cvičiteľom. Taktiež je v tomto prípade aj zváženie zakúpenia si vlastného športového partnera, ktorý by mu fyzicky aj psychicky vyhovoval. Ak si z finančných dôvodov toto nemôže dovoliť, má možnosť stať sa členom. Musí však už vykazovať prvky určitej samostatnosti, ako je koníka si sám pripraviť a doviezť na hodinu a vedieť jazdiť už v skupine, neodkázaný na neustály dozor cvičiteľa, ktorý sa bude venovať celej skupine. Tiež by mal byť následne ochotný nám občas vypomôcť s koníkmi alebo prácami pri zveľaďovaní areálu.

V jazdeckej škole si môže žiak zakúpiť zvýhodnenú permanentku - 11h/150€

Individuálna hodina sa platí vždy trénerovi po skončení hodiny - 1h/20€

-       Požiadavky na ind. trénera mailom na: andrea.marochnicova@hotmail.com

 

Členstvo 1 – zvýhodnená mesačná platba pre tých čo chcú jazdiť častejšie a niečo viac sa tak naučiť a sú už viac samostatní - 10h/90€ (občasná výpomoc pri chode JK)