Cenník

Informácie sú platné od 1.3.2020

 

Hodina skupinového jazdenia - (1-5 žiakov - 1 tréner)20€

          Žiak si vie už koňa očistiť, nastrojiť, odviesť na jazdiareň, nasadnúť. Vie samostatne kráčať a klusať s pomocou.

Permanentka do skupinovej hodiny (10 x 1h)180€
 • Platí iba pre skupinové jazdenie a má platnosť 3 mesiace od objednania si prvej hodiny. 

 

Individuálna hodina  - 1žiak - 1 tréner (po dohode môžu byť aj 2 žiaci)25€
 • Individuálny prístup ku žiakovi a k výcvikovej hodine 
 • termíny si dojednáva priamo s trénerom
 • Môže byť aj začiatočník
 • Min. vek - 8r
 • neskôr môže prestúpiť do skupinových hodín alebo do členstva
 • Je potrebné uviesť: jazdecké skúsenosti, vek jazdca, prípadne váha (nakoľko máme určité váhové limity), uviesť telefónny kontakt pre trénera.
Táborík pri koňoch (8:00-14:00)180
 • Robíme letné denné tábory pre deti od 7-16 rokov
 • Tábor trvá 5 dní (PO až PI)
 • Termíny táborov budú uverejnené na stránke

 

Členské I (1 mesiac)120€
 • Mesačne má člen možnosť odjazdiť na koni 10 hodín
 • Ide o samostatných jazdcov, ktorí nám v klube vypomáhajú

 

Neúčasť na hodine

Ak Vás už systém nepustí zrušiť objednávku, môžete kontaktovať trénera prostredníctvom telefónu alebo SMS (0917066238). V tomto prípade však už ide o ospravedlnenie a je na našom zvážení, či je postačujúce na zrušenie hodiny. Neospravedlnená hodina sa považuje automaticky za odjazdenú a teda aj spoplatnenú.