Členstvo

 

Členstvo I 

 

Podmienky

Člen musí mať viac ako 12r.

Musí ovládať čistenie, strojenie, vodenie, lonžovanie, pasenie, jazdenie v kroku a kluse.

Vykonáva pomocné práce týkajúce sa koní a arelálu podľa požiadaviek trénera

Bude chodiť 2-3x do týždňa jazdiť.

 

Ak to žiak spĺňa pokračuje týmito krokmi: 

1. zavolá na 0917066238 - tréner a majiteľ - Andrea Morávková (zisťuje sa či je vhodným kandidátom)

2. vyplní členskú prihlášku: Tlačivo na stiahnutie- Členstvo I 

3. zaplatí poplatok 90€ v hotovosti alebo: 

Banka: VUB a.s.

Číslo účtu: SK5902000000002794165753/0200

SWIFT kód: SUBASKBX

IBAN: SK5902000000002794165753

Uvedie tam svoje meno. 

4. pošle priateľstvo na FB - na meno - Andrea Morávková (bude pridaný do FB skupiny - Členovia, kde uvidí rozpis pridelených koní)

5. Cez FB - mesenger si potvrdí hodinu (napr. Dobrý deň. dnes - streda - prídem na tréning)

6. Na FB v členoch si pozrie, akého koňa dostal a akú pracovnú úlohu musí vykonať.

 

Členstvo

Platí od 1. dňa v mesiaci. Dá sa prerušiť po dohovore. (dovolenky, PN...)

Členské prípravné hodiny:
PO 15:00 - drezúrna hodina - hlavne pre začínajúcich pretekárov
ST 15:00 - skoková hodina - hlavne pre pretekárov
ŠT 16:00 - skokovo drezúrna - hlavne pre začínajúcich pretekárov
Sobota - pretekanie
NE - 9:00 - Skoková - hlavne pre pretekárov