Rozpis klubových tréningových pretekov

 

Termín: 6.4.2014

Miesto: Závodisko š.p.

Kontaktná adresa : Starohájska 29 BA - Petržalka

Telefón : 0917 066238 Andrea Morávková

e-mail : andrea.marochnicova@hotmail.com

www.dosedla.sk

 

Rozhodcovia: R. Kalman, A. Hubner

Lek. služba : Poh. Služba Antolská

Správca opracoviska: J. Mocková

Vet. služba : MVDr. Juraj Frey

Autor parkúrov : Štefan Illéš

Účasť : otvorená aj jazdci bez licencie (v prípade neplnoletých jazdcov bez licencie aj súhlas zákonného zástupcu)

Podkováč : Jozef Tirol

Uzávierka prihlášok : 1 deň pred dátumom konania

Kolbisko : Tráva 60 x 40 m

Ustajnenie : podľa dohody

Prezentácia : v deň pretekov 9:30 do 10:00 hod.

Opracovisko : Tráva 45 x 25 m

 

 

Súťaž č. 1

 „Parkúr 70cm“ limitovaný čas

Dátum : deň konania pretekov Hod : 10,00 hod

Výška prekážok : 70 cm Čl. Pravidiel : 238.1.4

Počet koní na jazdca : 3 Štartovné : 10 € Ceny : stužky a poháre

 

Súťaž č. 2

„ZM“ limitovaný čas

Dátum : deň konania pretekov Hod : následne

Výška prekážok: 90 cm Čl. Pravidiel : 238.1.4

Počet koní na jazdca : 3 Štartovné : 10 € Ceny : stužky a poháre

 

Súťaž č. 3

 „Z“ limitovaný čas

Dátum : deň konania pretekov Hod : následne

Výška prekážok : 100 cm Čl. Pravidiel : 238.1.4

Počet koní na jazdca : 3 Štartovné : 10 € Ceny : stužky a poháre

 

Poznámky: Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb a koní, ani za škody spôsobené tretím osobám. Pred vyložením koní sú účastníci povinní odovzdať usporiadateľovi pasy koní s platným veterinárnym osvedčením. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v programe pretekov.

 

Tlačivo na stiahnutie: Prihláška