Preteky

 

 

Náš klub sa každoročne zúčasťňuje hobby pretekov

  - Vhodné pre ambicióznych žiakov, ktorí to s jazdením myslia vážne.

  -  Pri záujme o zúčastnenia sa pretekov je potrebné, aby sa žiak aktívne zúčastňoval skokových hodín.

 - V prípade, že žiak je trénovaný individuálne, trénuje so svojou trénerkou, ktorá ho následne odporučí na preteky do zvolenej súťaže.

 

Súťaže v ktorých sa môže pretekať. 

- cval cez bariérky - žiak musí koňa ovládať v kluse a cvale cez určenú trasu a prekonávať pri tom bariéry na zemi.

- krížikový parkúr - žiak musí koňa ovládať v cvale a viesť ho po parkúre prekonávajúc pri tom krížikové skoky. 

- parkúr - 40cm, 60cm, 70cm, 80cm - žiak prekonáva na parkúre skoky podľa jednotlivých súťaží. 

 

Oficiálne preteky 

 - Náš klub sa zúčastňuje aj oficiálnych pretekov zastrešených SJF.

- Je potrebné mať aktuálnu platnú liceniu koňa aj jazdca.