Tábory pri koňoch

Jazdecký tábor s JK Do sedla.

Pozývame všetky deti vo veku od 6 do 16 rokov, ktoré majú radi prírodu a koníky, do denného jazdeckého tábora.

Termíny turnusov:

Vždy od PO - PI
 
Letný tábor:
03.07.-07.07.2017
10.07.-14.07.2017
17.07.-21.07.2017
24.07.-28.07.2017
31.07.-04.08.2017
07.08.-11.08.2017
14.08.-18.08.2017
21.08.-26.08.2017
28.08.-01.09.2017
Taktiež je možné dojednať iba niektoré konkrétne dni.

Cena:

150 € - cena celého turnusu
 
35 € - cena na deň ak máte záujem iba o konkrétne dni 
Číslo účtu: SK5902000000002794165753/0200
 
Pri platbe prevodom uveďte ako VS 202417 a do poznámky uveďte meno dieťaťa.
 

PROGRAM:

Všetky činnosti sú hlavne zamerané na:
• poznávanie koní
• ich ošetrovanie
• výuka jazdenia v anglickom štýle
• cvičenie na koni s madlami, voltíž
 
Doobedie bude prebiehať prípravou a ošetrovaním koníka v stajni (ako vyčistiť koníka, ako si ho nauzdiť a nasedlať...) Následne sa ide s koníkom na vychádzku alebo na jazdiareň, kde začnú výcvikové hodiny jazdy. Potom ich čaká chutný obed. Po obede sa deti budú venovať ošetreniu koníkov poprípade ich pasením a vedomostnou výukou, či výtvarnými dielňami alebo športovými hrami. Všetko pod vedením skúseného vedúceho a členov klubu. V prípade veľmi nepriaznivého počasia budú mať deti pozmenený program.
 

Ďalšie dôležité informácie:

• nástup detí je o 8:00 hodine a odchod o 16:30. V prípade potreby je možná dohoda aj skoršieho alebo neskoršieho odchodu.
 
• v cene tábora je zahrnutá strava 3 x denne (desiata, obed, olovrant), pitný režim, jazda na koni, animačný program pri poobedných aktivitách.
Odporúčame si doniesť:
  • na jazdenie priliehavé pohodlné nohavice
  • flašku na nápoj
  • opaľovací krém a pokrývku proti slnku
  • topánky a oblečenie podľa počasia (aj niečo na prezlečenie v prípade premočenia)
  • kópiu preukazu poistenca
  • ochranné pomôcky ako prilbu zdarma zapožičiavame, vlastná je vítaná, nakoľko deti sa pri jazde spotia. V prípade záujmu je možnosť si u nás novú prilbu aj zakúpiť. Cena prilby je 25€. Poprosím zahlásiť vopred.
 
Prihlásiť sa môžete najneskôr do dvoch dní pred začiatkom tábora prostredníctvom vyplnenia on - line objednávky uvedenej nižšie.
 
Po absolvovaní nášho tábora majú žiaci možnosť pokračovať vo výuke jazdenia pod vedením trénera v rámci jazdeckej školy, ktorá funguje celoročne.
Ak by deťom nestačilo doobedné jazdenie, môžete ich prihlásiť aj na doobednú jazdeckú školu. Hodiny v jazdeckej škole si môžuete objednať TU: http://jazdectvo.bookup.sk/
Deti budú odvedené z tábora a po odjazdení budú zase do tábora vrátené. Jazdecká hodina v jazdeckej škole je hradená samostatne podľa platného cenníka: /ponuka/cennik.aspx
 

Kontakt:

Andrea Morávková
Telefon: 0917066238
e-mail:andrea.marochnicova@hotmail.com
 
Závodisko š.p., Starohájska 29, BA Autobusy č. 68, 96 (zastávka Starohájska), 83, 88, 92, 95 (Námestie hraničiarov)
 
Ďalšie informácie o našom klube nájdete na Facebooku.
Odoslanie objednávového formulára sa považuje za zaregistrovanie dieťaťa do jazdeckého tábora organizovaného OZ Do sedla. a je plnohodnotným ekvivalentom vlastnoručne podpísanej prihlášky.

Súhlasím s výškou stanoveného finančného príspevku na jazdecký tábor a som si vedomý/-á, že jeho neuhradenie je vymáhateľné podľa právnych predpisov platných v SR. Súhlasím s tým, že uhradím prípadné škody, ktoré by moje dieťa spôsobilo svojou nedbalosťou na majetku počas aktivít v Do sedla, o.z.. Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na evidenciu členstva v JŠ OZ Do sedla, ako aj s použitím nacionálií, fotografií, AV záznamov a diel akéhokoľvek druhu vytvorených v rámci aktivít jazdeckého tábora pre potreby propagácie Jazdeckého klubu, o.z..