Pokyny pre návštevníkov

V areáli sa pohybujú ťažké pracovné stroje, dostihové kone alebo kone iných majiteľov. Kôň je od prírody plaché zviera a môže sa pri nesprávnom zaobchádzaní splašiť. Preto je nutné dodržiavať nasledovné podmienky:

 • V celom areáli je prísny zákaz behania, skákania, kričania alebo inak plašenia koní.
 • Pohybovať sa môže iba v určených priestoroch (šatňa, stajňa, dráha, sociálne zariadenie alebo jazdiareň)
 • Cudzie kone bez súhlasu majiteľa nehladkať a nekŕmiť, nevstupovať do priestoru výbehu.
 • Po príchode do areálu sa dostaviť čo najrýchlejšie k cvičiteľke cez vstupné komunikácie (nie cez trávnaté upravované plochy alebo rôznymi skratkami cez plot)
 • Byť slušný a vždy sa pozdraviť
 • Pred vstupom na dráhu alebo jazdiareň sa treba presvedčiť, či práve nevbieham koňovi rovno pod nohy
 • Dodržiavať pokyny cvičiteľky
 • Kone svojvoľne nekŕmiť a nevyvádzať zo stajne
 • Upratať  si po Vami vedenom koni ak sa vyšpiní na pevné komunikácie alebo v sprchovacom boxe
 • Prilba na jazdenie je automaticky povinná
 • Jazdec na koni sa riadi pokynmi cvičiteľa

Doporučujeme sa dať zaočkovať proti tetanu.

Doporučujeme sa poistiť proti úrazu.

Deti a mládež do 18 rokov nemôže jazdiť bez písomného súhlasu rodičov, ktorý povoľuje dieťaťu jazdu na koni na vlastnú zodpovednosť.

 

Za pochopenie ďakujeme