Klubové preteky

Pre rok 2014 plánujeme pripraviť jarné klubové preteky.

Tieto preteky sú určené pre našich žiakov, členov a pozvaných hostí.

 

Základné údaje:

  • Usporiadateľ:       Jazdecký klub JK Do sedla
  • Dátum konania:   Sobota, apríl. 2014
  • Miesto konania:    Areál Závodiska š.p. Bratislava, Starohájska 29
  • Kolbisko:              
  • Opracovisko:

 

Súťaž

Súťaž skupiny 1 – Parkúr cez krížiky.

Súťaž skupiny 2-   Parkúr do 80cm

Súťaž skupiny 3 – Parkúr do 90cm

Súťaž skupiny 4 – Parkúr do 110cm

 

Každý kôň môže štartovať maximálne 3x.

 

Predbežný časový program:

prezentácia hodinu pred zahájením súťaže
10:00 - zahájenie súťaže prvej skupiny, ostatné skupiny začínajú následne po ukončení predchádzajúcej skupiny.

 

Ceny: Stužky a vecné ceny

Štartovné: 10,- €

 

Všeobecné údaje

Predbežné prihlášky (záujem o preteky)  zasielajte na mail: (andrea.marochnicova@hotmail.com)

 

Na prihláške predbežne uveďte nasledujúce informácie:

  1. Meno
  2. Súťažnú skupinu
  3. Meno koňa